Thông báo: Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19

mau van ban giao hoi pgbl

Thực hiện theo Công văn số 1576/UBND-KGVX ngày 02 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu và Công văn số 1609/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của UBND TP. Bạc Liêu về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố tăng cường việc tuyên truyền đến các cơ sở tự viện, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh thực hiện các nội dung sau:

– Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5k” của Bộ y tế; Tuyên truyền, vận động Phật tử nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

– Tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đông người.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi các tự viện.

Vì sức khỏe cộng đồng, đề nghị các BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố; các cơ sở tự viện nghiêm túc triển khai thực hiện.

Công văn số 1576/UBND-KGVX ngày 02 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 1609/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của UBND TP. Bạc Liêu về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *