Các ban trực thuộc

BAN TĂNG SỰ TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

TT. Thích Giác Nghi

Trưởng Ban

A in Giac Hy

TT. Thích Giác Hy

Phó Trưởng Ban

TT SaVong

TT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng Ban

A in Phuoc Chau

TT. Thích Phước Châu

Phó Trưởng Ban

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Thư ký

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Thư ký

Danh dan

TT. Danh Dần

Phó Thư Ký

huu sam back

TT. Hữu Sam Bass

Ủy viên

A in Giac Nhut

TT. Thích Giác Nhựt

Ủy viên

A in Huệ Thường

ĐĐ. Thích Huệ Thường

Ủy viên

A in Kha Kien

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Ủy viên

A in Minh Kien

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Ủy viên

thay Minh Nhan hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn

Ủy viên

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Ủy viên

BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI  (2022-2027)

PTC_5274111

TT. Thích Phước Chí

Trưởng Ban

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Trưởng Ban Thường trực

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Phó Trưởng Ban kiêm Thư ký

SC Nghiem Thanh

NS. Thích Nữ Nghiêm Thành

Phó Trưởng Ban

Thay Luc Tang hoanthanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Ủy viên

Trung Phuong

ĐĐ. Thích Trung Phương

Ủy viên

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

SC Nhu My

SC. Thích Nữ Như Mỹ

Ủy viên

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI  (2022-2027)

Ngo Dao

NS. Thích Nữ Ngộ Đạo

Trưởng Ban

thay Minh Thien hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Thiện

Phó Trưởng Ban

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Giác

Phó Trưởng Ban

Su Trung hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thạch Dương Trung

Phó Trưởng Ban

Co Lien Hoa hoan thanh (FILEminimizer)

NS. Thích Nữ Liên Hòa

Phó Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Huệ Thoại

Kiểm soát

ĐĐ. Thích Đăng Ngộ

Chánh Thư ký

Cư sĩ Ngộ Nghiêm

Phó Thư ký kiêm Thủ quỹ

thay Thien Chi hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Thiền

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Phương

Ủy viên

A in hue ngoc - nghia thoai

NS. Thích Nữ Nghĩa Thoại

Ủy viên

SC. Thích Nữ Liên Thường

Ủy viên

SC. Thích Nữ Tâm Mãn

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Duyên 

Ủy viên

Cư sĩ Giác Thái

Ủy viên

Cư sĩ Nguyên Tuệ

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Cửu 

Ủy viên

Cư sĩ Huệ Hùng

Ủy viên

Cư sĩ Diệu Đồng

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Viên

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Điền

Ủy viên

Cư sĩ Hoa Tâm

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Hiền

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Huệ

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Trọng

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Đáng

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Duyên

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Nhân

Ủy viên

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

A in Phuoc Chau

TT. Thích Phước Châu

Trưởng Ban

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Giác

Phó Trưởng Ban

Co Chuc Nhu

SC. Thích Nữ Chúc Như

Phó Trưởng Ban

Hue Thanh - Hoang Hieu

ĐĐ. Thích Huệ Thành

Kiểm soát

Co Lien Hoa hoan thanh (FILEminimizer)

NS. Thích Nữ Liên Hòa

Thư ký

thi dung - dieu ly-qpr

NS. Thích Nữ Diệu Lý

Thủ quỹ

Trung Lanh

ĐĐ. Thích Trung Lành

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Hùng

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thế

Ủy viên

Buu Minh - Hong Nghia

ĐĐ. Thích Bửu Minh

Ủy viên

BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

A in Kha Kien

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Trưởng Ban

A in Huệ Thường

ĐĐ. Thích Huệ Thường

Phó Trưởng Ban

ly quang long

TT. Lý Quang Long

Phó Trưởng Ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Luận

Ủy viên

Su Trung hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thạch Dương Trung

Ủy viên

A in tri Hanh CL

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

Thay Tri Hanh hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

Thay Quang Tri

ĐĐ. Thích Quảng Trí

Ủy viên

thay Thien Chi hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Ủy viên

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tấn

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Hiếu

Ủy viên

Co Lien Hoa hoan thanh (FILEminimizer)

NS. Thích Nữ Liên Hòa

Ủy viên

Co Lien Nam hoan thanh (FILEminimizer)

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

Co Chuc Nhu

SC. Thích Nữ Chúc Như

Ủy viên

BAN NGHI LỄ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Trưởng Ban

thay Minh Thien hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Thiện 

Phó Trưởng Ban

Thay Luc Tang hoanthanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Phó Trưởng Ban

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Phó Trưởng Ban

Cư sĩ Nhuận Quang

Phó Trưởng ban

thien phuoc-qpr

ĐĐ. Thích Thiện Phước

Thư ký

Trung Thuan - Ngoc Vu 3x4

ĐĐ. Thích Trung Thuận  

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Hải

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Ủy viên

Thay Tri Hanh hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Phước

Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

TT SaVong

TT. Tăng Sa Vong

Trưởng Ban

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng 

Phó Trưởng Ban

TT Tran Duyen

TT. Trần Duyên

Phó Trưởng Ban

Su Trung hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thạch Dương Trung

Thư kí

dương lượng

TT. Dương Lượng

Ủy viên

A in Giac Hy

TT. Thích Giác Hy

Ủy viên

A in Minh Kien

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Ủy viên

1 tri luc

ĐĐ. Hồ Mít

Ủy viên

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh 

Ủy viên

BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

SC Nghiem Thanh

NS. Thích Nữ Nghiêm Thành

Trưởng Ban

NS. Nghiem Lien

NS. Thích Nữ Nghiêm Liên

Phó Trưởng Ban

A in kim phung - nhu hue

NS. Thích Nữ Như Huệ

Phó Trưởng Ban

thi dung - dieu ly-qpr

NS. Thích Nữ Diệu Lý

Thư ký

A in hue ngoc - nghia thoai

NS. Thích Nữ Nghĩa Thoại

Thủ quỹ

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

A in kim loan - chuc thuan

NS. Thích Nữ Chúc Thuận

Ủy viên

SC Nghia Hoa

SC. Thích Nữ Nghĩa Hoà

Ủy viên

BAN VĂN HÓA GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

A in Minh Kien

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Trưởng Ban

ly quang long

TT. Lý Quang Long

Phó Trưởng Ban

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Phó Trưởng Ban

Cư sĩ Tịnh Nghiêm

Thư ký

Thay Thien Tan

ĐĐ. Thích Thiện Tấn

Ủy viên

A in tri Hanh CL

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

CS Quang Tinh

Cư sĩ Quang Tịnh

Ủy viên

CS Thanhhung

Cư sĩ Trí Biện

Ủy viên

z3761461650802_5c1c62a2d0f3bde6baffee5751d9919c

Cư sĩ Tâm Ngộ

Ủy viên

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

CS T.Toan

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Trưởng Ban

2 pg

ĐĐ. Sơn Hoàng Sướng

Phó Trưởng Ban

Cư sĩ Tịnh Nghiêm

Phó Trưởng Ban

A in tri Hanh CL

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Thư ký

thay Tri Hanh

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Phó thư ký

Su Tuan

ĐĐ. Thạch Hoàng Tuấn 

Ủy viên

SC. Thích Nữ Nghĩa Huyền

Uỷ viên

Co Lien Nam

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

CS Duyen Ngoc

Cư sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên

CS Thanhhung

Cư sĩ Trí Biện

Ủy viên

CS Nhuan Tai

Cư sĩ Nhuận Tài

Ủy viên

BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

A in T.Giac Nghi

TT. Thích Giác Nghi

Trưởng Ban

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Giác

Phó Trưởng Ban

thay Tri Hanh

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Thư ký

Su Trung hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thạch Dương Trung

Ủy viên

Thay Quang Tri

ĐĐ. Thích Quảng Trí

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Ngộ Bá

Ủy viên

Thay Trung Phuong

ĐĐ. Thích Trung Phương

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Ngộ

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phổ Tâm

Ủy viên

SC. Thích Nữ An Thọ

Ủy viên

SC. Thích Nữ Như Thủy

Ủy viên

Cư sĩ Đức Thông

Ủy viên

Cư sĩ Quang Tịnh

Ủy viên

Cư sĩ Đức San

Ủy viên

Cư sĩ Tuệ Ân

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Sơn

Ủy viên

Cư sĩ Tịnh Khoa

Ủy viên

BAN KIỂM SOÁT GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

thay-quang-thoi

TT. Thích Quảng Thới

Trưởng Ban

A in Giac Nhut

TT. Thích Giác Nhựt

Phó Trưởng Ban

A in Giac Hy

TT. Thích Giác Hy

Phó Trưởng Ban

huu sam back
TT. Hữu Sam Bass

Phó Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Chân

Ủy viên

Thay Trung Phuong

ĐĐ. Thích Trung Phương

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Thư ký

Các ban trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2022

BAN TĂNG SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

PTC_5274

HT. Thích Huệ Trí 

Trưởng Ban

A in T.Giac Nghi

TT. Thích Giác Nghi

Phó Trưởng Ban

TT SaVong

TT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng Ban

thay-quang-thoi

TT. Thích Quảng Thới

Phó Trưởng Ban

su Tang xong.jpg1

TT. Thích Giác Tạng

Phó Trưởng Ban

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Thư ký

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Thư ký

Danh dan

TT. Danh Dần

Phó Thư ký

A in Giac Hy

TT. Thích Giác Hy 

Ủy viên

A in Phuoc Chau

TT. Thích Phước Châu

Ủy viên

thien tri

TT. Thiện Trì

Ủy viên

huu sam back

TT. Hữu Sam Bass

Ủy viên

A in Giac Nhut

ĐĐ. Thích Giác Nhựt 

Ủy viên

 

009 Thanh Nhan

ĐĐ. Thích Thanh Nhân

Ủy viên

A in Huệ Thường

ĐĐ. Thích Huệ Thường

Ủy viên

A in Kha Kien

ĐĐ. Thích  Đạt Ma Khả Kiến

Ủy viên

BAN BIÊN TẬP WEBSITE GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

A in T.Giac Nghi

TT. Thích Giác Nghi 

Trưởng Ban Biên tập

CS T.Toan

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Phó ban

CS Thanhhung

Cư sĩ Trí Biện

Thư ký

A in Kha Kien

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Thành viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Tấn Thiền

Thành viên

BAN KIỂM SOÁT GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

thay-quang-thoi

TT. Thích Quảng Thới

Trưởng Ban

su Tang xong.jpg1

 

TT. Thích Giác Tạng 

Phó Trưởng Ban

009 Thanh Nhan

ĐĐ. Thích Thanh Nhân 

Phó Trưởng Ban

huu sam back

ĐĐ. Hữu Sam Bass

Phó Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Khả Chân

Thư ký

Danh dan

TT. Danh Dần

Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Giác Đạt

Thủ quỹ

A in Giac Hy

TT. Thích Giác Hy

Ủy viên Hoằng pháp

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Giác

Ủy viên Từ thiện  Xã hội

Thay Trung Phuong

ĐĐ. Thích Trung Phương

Ủy viên Truyền thông

Co Lien Hoa hoan thanh (FILEminimizer)

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Ủy viên Hướng dẫn Phật tử

A in Nghiem Lien

NS. Thích Nữ Nghiêm Liên

Ủy viên Phân ban Ni giới

ĐĐ. Thích Minh Phước

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Lực

Ủy viên

thi dung - dieu ly-qpr

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Ủy viên

BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

PTC_5274111

TT. Thích Phước Chí

Trưởng Ban

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Trưởng Ban Thường trực

A-in-Dieu-Nghia-225x300

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa

Phó Trưởng Ban

SC Nghiem Thanh

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành

Phó Trưởng Ban

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Phó Trưởng Ban-Thư ký

SC. Thích Nữ Huệ Phương

Thư ký

A in Giac Nhut

ĐĐ. Thích Giác Nhựt

Ủy viên 

A in kim phung - nhu hue

SC. Thích Nữ Như Huệ

Ủy viên 

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên 

BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

SC Nghiem Thanh

SC. Thích Nữ  Nghiêm Thành

Trưởng Ban

NS. Nghiem Lien

NS. Thích Nữ  Nghiêm Liên

Phó Trưởng Ban

A in kim phung - nhu hue

NS. Thích Nữ  Như Huệ

Phó Trưởng Ban

thi dung - dieu ly-qpr

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Thư ký

A in hue ngoc - nghia thoai

NS. Thích Nữ Nghĩa Thoại 

Thủ quỹ

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên 

A in kim loan - chuc thuan

SC. Thích Nữ Chúc Thuận

Ủy viên 

SC Nghia Hoa

SC. Thích Nữ Nghĩa Hòa

Ủy viên 

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

su Tang xong.jpg1

TT. Thích Giác Tạng

Trưởng Ban 

TT. Thích Pháp Hạnh

Phó Trưởng Ban

A in Phuoc Tam

ĐĐ. Thích Phước Tâm

Phó Trưởng Ban

Ngo Dao

NS. Thích Nữ Ngộ Đạo

Phó Trưởng Ban

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Phó Trưởng Ban – Chánh

Thư ký

Cư sĩ Ngộ Nghiêm

Phó Thư ký

SC. Thích Nữ Liên Thường

Chánh Văn Phòng

thi dung - dieu ly-qpr

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Thủ quỹ

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Giác

Kiểm soát

SC. Thích Nữ  Linh Ngọc

Ủy viên

A in Hue Hien HD

SC. Thích Nữ Huệ Hiền

Ủy viên

SC. Thích Nữ Tịnh Liên

Ủy viên

SC. Thích Nữ Trung Tín

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Hiền

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Hậu

Ủy viên

Cư sĩ  Thiện Đức

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Hào

Ủy viên

Cư sĩ  Ngộ Hiền

Ủy viên

Cư sĩ Hoa Tâm

Ủy viên

Cư sĩ Lý Quờn

Ủy viên

Cư sĩ Liễu Ngọc

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Châu

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Trường

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Thảo

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Đáng

Ủy viên

BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

A in Kha Kien

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Trưởng Ban

A in Giac Hy

TT. Thích Giác Hy

Phó Trưởng Ban

TT. Thích Trí Đăng

Phó Trưởng Ban

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Phó Trưởng Ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc 

Thư ký

Dieu Thuan C (123)

SC. Thích Nữ Diệu Thuận

Thủ quỹ

ĐĐ. Thích Lệ Mãn

Ủy viên

A in tri Hanh CL

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Truyền

Ủy viên

Thay Luc Tang hoanthanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Ủy viên

 

ĐĐ. Thích Trí Lực

Ủy viên

Thay Tri Hanh hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

Thay Quang Tri

ĐĐ. Thích Quảng Trí

Ủy viên

thay Thien Chi hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quang Hải

Ủy viên

Co Lien Nam hoan thanh (FILEminimizer)

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

BAN NGHI LỄ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận 

Trưởng Ban

thay Minh Thien hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Thiện

Phó Trưởng Ban

Thay Luc Tang hoanthanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Phó Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn

Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Hải

Ủy viên

van nhan - minh tam-qpr

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Ủy viên

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Lạc

Ủy viên

thay Tri Hanh

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Phước

Ủy viên

Trung Thuan - Ngoc Vu 3x4

ĐĐ. Thích Trung Thuận

Ủy viên

Cư sĩ Nhuận Quang

Ủy viên

BAN VĂN HÓA GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

1_Tran_Phuoc_Thuan

Cư sĩ Tắc Hành

Trưởng Ban

A in tri Hanh CL

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Phó Trưởng Ban

SC. Thích Nữ Huệ Phương

Phó Trưởng Ban

A in Phap Chanh 2018

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Thư ký

ĐĐ. Thích Thiện Lộc

Ủy viên

van nhan - minh tam-qpr

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Chân

Ủy viên

A in kim phung - nhu hue

SC. Thích Nữ Như Huệ

Ủy viên

CS Duyen Ngoc

Cư sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên

Tiến sĩ Đào Hoàng Nam

Ủy viên

Tiến sĩ Nguyễn Phước Hoàng

Ủy viên

Tiến sĩ Trương Thu Trang

Ủy viên

Thạc sĩ Thạch Thị Hồng Nhung

Ủy viên

Nhà thơ Thạch Đờ Ni

Ủy viên

NS Nhiếp ảnh Nguyễn Như Ý

Ủy viên

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

CS T.Toan

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Trí Lực

Phó Trưởng Ban

Dieu Thuan C (123)

SC. Thích Nữ Diệu Thuận

Phó Trưởng Ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Phó Trưởng Ban

A in tri Hanh CL

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Thư ký

CS Nhuan Tai

Cư sĩ Nhuận Tài

Phó Thư ký

Thay Trung Phuong

ĐĐ. Thích Trung Phương

Kiểm soát

SC. Thích Nữ Nghĩa Tịnh

Thủ quỹ

Cư sĩ Trí Biện

Công nghệ Thông tin

Hue Thanh - Hoang Hieu

ĐĐ. Thích Huệ Thành

Ủy viên

Co Lien Nam

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

SC. Thích Nữ  Nghĩa Huyền

Ủy viên

SC. Thích Nữ Huệ  Phương

Ủy viên

CS Duyen Ngoc

Cư sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Thông

Ủy viên

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

A in Phuoc Chau

TT. Thích Phước Châu

Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Truyền

Phó trưởng ban

????????????????????????????????????

NS. Thích Nữ Hòa Liên

Phó trưởng ban

SC. Thích Nữ Viên Giác

Phó trưởng ban

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Minh Giác

Kiểm soát

????????????????????????????????????

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Thư ký

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Thủ quỹ

Hue Thanh - Hoang Hieu

ĐĐ. Thích Huệ Thành

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm  Đức

Ủy viên

A in Minh Kien

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Ủy viên

Co Chuc Nhu

SC. Thích Nữ Chúc Như

Ủy viên

thi dung - dieu ly-qpr

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Ủy viên

Cư sĩ Huệ An

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Thông

Ủy viên

Cư sĩ Ngộ  Trí

Ủy viên

PHÂN BAN THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ V 

(2017-2022)

ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Truyền

Trưởng ban

Su Giac hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích  Minh Giác

Phó ban

????????????????????????????????????

NS. Thích Nữ Liên Hòa

Phó ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Thư ký

Co Chuc Nhu

SC. Thích Nữ Chúc Như

Thủ quỹ

Thay Tri Hanh hoan thanh (FILEminimizer)

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Hùng

Ủy viên

Thích Thiện Phú

Ủy viên

Co Lien Nam hoan thanh (FILEminimizer)

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

Cư sĩ Trương Tấn Phát

Ủy viên

Cư  sĩ Ca Duy Đam

Ủy viên