Ban trị sự

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

TT Giac Nghi
TT. Thích Giác Nghi
Trưởng ban Ban Trị sự – Trưởng ban Ban Tăng sự

TT P.Chi

TT. Thích Phước Chí

Phó Trưởng Ban -Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo

TT SaVong

HT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng Ban – Trưởng Ban Pháp chế

đặc trách PGNT Khmer

thay-quang-thoi

TT. Thích Quảng Thới

Phó Trưởng Ban-Trưởng Ban Kiểm soát

A in Giac Hy
TT. Thích Giác Hy
Phó Trưởng Ban đặc trách hệ phái Khất sĩ
A-in-Dieu-Nghia-225x300
NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa
Phó Trưởng Ban-Trưởng Phân ban Ni giới
DD P.Thuan
ĐĐ. Thích Phước Thuận
Phó Thư ký – Chánh Văn phòng – Trưởng Ban Nghi lễ
DD T.Nang
ĐĐ. Thích Thiện Năng
Chánh Thư Ký
TT D.Dan
TT. Danh Dần
Phó Thư ký-Phó Văn Phòng
DD K.Kien
ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến
Trưởng Ban Hoằng Pháp
TT P.Chau
TT. Thích Phước Châu
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử
DD M.Kien
ĐĐ. Thích Minh Kiến
Trưởng Ban Văn hoá
????????????????????????????????????
NS. Thích Nữ Hòa Liên
Thủ quỹ
NS Ngo Dao
NS. Thích Nữ Ngộ Đạo
Trưởng Ban Từ thiện Xã hội
SC Nghiem Thanh
NS. Thích Nữ Nghiêm Thành
Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh
CS T.Toan
Cư sĩ Tĩnh Toàn
Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
TT Huu Bal
TT. Hữu Sam Bass
Ủy viên thường trực
TT H.Trung
TT. Thích Huệ Trung
Ủy viên thường trực
DD H.Thuong
ĐĐ.Thích Huệ Thường
Ủy viên Thường trực
DD G.Nhut
TT. Thích Giác Nhựt
Ủy viên Thường trực
TT Tran Duyen
TT. Trần Duyên
Ủy viên Thường trực
????????????????????????????????????
NS. Thích Nữ Liên Hòa
Ủy viên Thường trực
DD Danh Dieu
ĐĐ. Danh Diệu
Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Tâm
Ủy viên
A in tri Hanh CL
ĐĐ. Thích Trí Hạnh
Ủy viên
ly quang long
TT. Lý Quang Long
Ủy viên
dương lượng
TT. Dương Lượng
Ủy viên
SU TRUNG copy
ĐĐ. Thạch Dương Trung
Ủy viên
1 tri luc
TT. Hồ Mít
Ủy viên
a-in-Thach Vuong
TT. Thạch Vuông
Ủy viên
a-in-thach thuong
ĐĐ. Thạch Thương
Ủy viên
a-in -ngocphuc
ĐĐ. Tịnh Hạnh
Ủy viên
ĐĐ. Thích Minh Giác
Ủy viên
THAY THIEN QUAN AM copy
ĐĐ. Thích Minh Thiện
Ủy viên
A in Phap Chanh 2018
ĐĐ. Thích Pháp Chánh
Ủy viên
PBG_8304 co99py png
ĐĐ. Thích Trung Lành
Ủy viên
thay Tri Hanh
ĐĐ. Thích Trí Hạnh
Ủy viên
THAY MINH NHAN copy
ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn
Ủy viên
A in Quang Tri
ĐĐ. Thích Quảng Trí
Ủy viên
THAY LUC TANG copy
ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng
Ủy viên
THAY THIEN CHI copy
ĐĐ. Thích Thiện Chí
Ủy viên
dd thien hau
ĐĐ. Thích Thiện Hậu
Ủy viên
Trung Thuan - Ngoc Vu 3x4
ĐĐ. Thích Trung Thuận
Ủy viên
Thien Phuoc - Dang Cong Quynh
ĐĐ. Thích Thiện Phước
Ủy viên
DD M.Nghia
ĐĐ. Thích Minh Nghĩa
Ủy viên
A in kim phung - nhu hue
NS. Thích Nữ Như Huệ
Ủy viên
NS Dieu Thien
NS. Thích Nữ Diệu Thiền
Ủy viên
NS. Nghiem Lien
NS. Thích Nữ Nghiêm Liên
Ủy viên
????????????????????????????????????
SC. Thích Nữ Chúc Thật
Ủy viên
A in kim loan - chuc thuan
NS. Thích Nữ Chúc Thuận
Ủy viên
A in hue ngoc - nghia thoai
NS. Thích Nữ Nghĩa Thoại
Ủy viên
????????????????????????????????????
SC. Thích Nữ Diệu Trang
Ủy viên
sco dieu hien
NS. Thích Nữ Diệu Hiền
Ủy viên
Co Chuc Nhu
SC. Thích Nữ Chúc Như
Ủy viên
Co Lien Nam hoan thanh (FILEminimizer)
SC. Thích Nữ Liên Nam
Ủy viên
????????????????????????????????????
SC. Thích Nữ Liên Châu
Ủy viên
ns nghia tinh
NS. Thích Nữ Nghĩa Tịnh
Ủy viên
SC Nhu My
SC. Thích Nữ Như Mỹ
Ủy viên
CS Duyen Ngoc
Cư sĩ Duyên Ngọc
Ủy viên
CS Nhuan Tai
Cư sĩ Nhuận Tài
Ủy viên
CS Quang Tinh
Cư sĩ Quang Tịnh
Ủy viên

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

NHIỆM KỲ V (2017-2022)

PTC_5274
HT. Thích Huệ Trí
Trưởng ban Ban Trị sự – Trưởng ban Ban Tăng sự
TT SaVong
TT. Tăng Sa Vong
Phó trưởng Ban
đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer
TT Giac Nghi
TT. Thích Giác Nghi
Phó trưởng Ban – Chánh Thư ký 
TT P.Chi
TT. Thích Phước Chí
Phó trưởng Ban – Trưởng Ban Giáo dục
Tăng Ni
su Tang xong.jpg1
TT. Thích Giác Tạng
Phó trưởng Ban – Trưởng Ban Từ thiện Xã hội
thay-quang-thoi
TT. Thích Quảng Thới
Phó trưởng Ban – Trưởng Ban Kiểm soát
A-in-Dieu-Nghia-225x300
NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa
Phó trưởng Ban – Trưởng Phân Ban Ni giới 
TT D.Dan

 

ĐĐ. Danh Dần
Phó Thư ký – Phó Văn phòng
DD T.Nang
ĐĐ. Thích Thiện Năng
Phó Thư ký – Chánh Văn phòng
CS T.Toan
Cư sĩ Tĩnh Toàn
Phó Thư ký – Trưởng Ban Thông tin
Truyền thông
TT P.Chau
TT. Thích Phước Châu
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử
DD K.Kien
ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến
Trưởng Ban Hoằng pháp
DD P.Thuan
ĐĐ. Thích Phước Thuận
Trưởng Ban Nghi lễ
009 Thanh Nhan
ĐĐ. Thích Thanh Nhân
Trưởng Ban Pháp chế
SC Nghiem Thanh
SC. Thích Nữ Nghiêm Thành
Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh
1_Tran_Phuoc_Thuan
Cư sĩ Tắc Hành
Trưởng Ban Văn hóa
????????????????????????????????????
NS. Thích Nữ Hòa Liên
Thủ quỹ
TT Tran Duyen
TT. Trần Duyên
Ủy viên Thường trực
a-in -ngocphuc
TT. Thích Pháp Hạnh
Ủy viên Thường trực
DD H.Thuong
ĐĐ. Thích Huệ Thường
 Ủy viên Thường trực
thich giac tong
ĐĐ. Thích Giác Tòng
Ủy viên Thường trực
TT Huu Bal
ĐĐ. Hữu Sam Bass
Ủy viên Thường trực
DD G.Nhut
ĐĐ. Thích Giác Nhựt
Ủy viên Thường trực
NS Ngo Dao
SC. Thích Nữ Ngộ Đạo
Ủy viên Thường trực
????????????????????????????????????
SC. Thích Nữ Liên Hòa
Ủy viên Thường trực
A in Giac Hy
TT. Thích Giác Hy
Ủy viên
thien tri
TT. Thiện Trì
Ủy viên
thach soc
ĐĐ. Thạch Sóc
Ủy viên
TT thích Bửu chánh
ĐĐ. Thích Bửu Chánh
Ủy viên
DD Danh Dieu
ĐĐ. Danh Diệu
Ủy viên
dương lượng
ĐĐ. Dương Lượng
Ủy viên
A in Phuoc Tam
ĐĐ. Thích Phước Tâm
Ủy viên
ĐĐ. Thích Nhựt Huy
Ủy viên
ĐĐ. Thích Trí Lực
Ủy viên
ĐĐ. Thích Trí Đăng
Ủy viên
A in Minh Kien
ĐĐ. Thích Minh Kiến
Ủy viên
A in tri Hanh CL
ĐĐ. Thích Trí Hạnh
Ủy viên
1 tri luc
ĐĐ. Hồ Mít 
Ủy viên
NS. Nghiem Lien
NS. Thích Nữ Nghiêm Liên
Ủy viên
hue lac
NS. Thích Nữ Huệ Lạc
Ủy viên
Dieu Thuan C (123)
SC. Thích Nữ Diệu Thuận
Ủy viên
NS Dieu Thien
SC. Thích Nữ Diệu Thiền
Ủy viên
A in kim phung - nhu hue
SC. Thích Nữ Như Huệ
Ủy viên
????????????????????????????????????
SC. Thích Nữ Chúc Thật
Ủy viên
sco dieu hien
SC. Thích Nữ Diệu Hiền
Ủy viên
SC. Thích Nữ Huệ Phương
Ủy viên
A in hue ngoc - nghia thoai
SC. Thích Nữ Nghĩa Thoại
Ủy viên
A in Hue Hien HD
SC. Thích Nữ Huệ Hiền
Ủy viên
A in kim loan - chuc thuan
SC. Thích Nữ Chúc Thuận
Ủy viên
????????????????????????????????????
SC. Thích Nữ Diệu Trang
Ủy viên
Cư sĩ như tín
Cư sĩ Như Tín
Ủy viên
Cư sĩ Huệ An
Ủy viên
CS Nhuan Tai
Cư sĩ Nhuận Tài
Ủy viên
CS Duyen Ngoc
Cư sĩ Duyên Ngọc
Ủy viên