Bạc Liêu: Chùa Bửu Thanh tổ chức khóa tu Một ngày an lạc

Ngày 12/04/2021 (01/03/Tân Sửu), ĐĐ. Thích Pháp Chánh – Trụ trì chùa Bửu Thanh, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long tổ chức khóa tu Một ngày an lạc với sự tham dự của đông đảo Phật tử tại địa phương.

Chương trình tu học dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Tăng tại bổn tự, quý Phật tử trang nghiêm thực hiện thời khóa tụng kinh niệm Phật, đồng thời được lắng nghe Đại đức Thích Minh Luận – Tịnh xá Ngọc Liên, Tp. Bạc Liêu giảng về đề tài “Bốn pháp an lạc”. Đó là: Tín đầy đủ, Giới đầy đủ, Thí đầy đủ và Tuệ đầy đủ.

Thông qua bài giảng, Đại đức khuyến tấn quý Phật tử hãy vận dụng tuệ giác quán chiếu mọi hành động để xây dựng niềm kính tin kiên cố, giữ giới vững chắc, hành bố thí buông xả… Nếu người thiện nam tín nữ nào ở tại gia đình, thực hành bốn pháp này, có thể thành tựu lợi ích và an lạc đời sau.

Kết thúc thời pháp, quý Phật tử tiếp tục bước vào thời khóa tụng kinh. Khóa tu khép lại trong niềm hỷ lạc của đại chúng.

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *