Bạc Liêu: Lễ húy kỵ lần thứ 36 Cố Ni sư Thích Nữ Diệu Hữu tại chùa Bạch Liên

82bd8376d06d14334d7c52

Với tấm lòng tri ân và báo ân, tưởng niệm về vị Ân sư khai sơn tạo tự chùa Bạch Liên, sáng ngày 14/9/2022 (19/7/Nhâm Dần), NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa – Trụ trì chùa, cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 36 Cố Ni sư Thích Nữ Diệu Hữu.

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ

Chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh chứng minh buổi lễ: TT. Thích Phước Chí – Phó trưởng ban Ban trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức BTS các huyện thị; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong tỉnh đồng trở về tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Về phía chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh: NT. Thích Nữ Phước Liễu – Cố vấn Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương, chứng minh PBNG tỉnh Cà Mau; NT. Thích Nữ Huệ Liễu – Ủy viên PBNG Trung ương, Phó Trưởng ban BTS Phật giáo Sóc Trăng, Trưởng PBNG tỉnh Sóc Trăng.

Chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới các tỉnh

Đối trước Tổ đường trang nghiêm, NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa cung tuyên tiểu sử NS. Thích Nữ Diệu Hữu, thế danh Dương Viện Hữu (tự Dương Thị Út), sinh năm 1915, trụ thế 71 năm, 30 hạ lạp, bậc Ân sư khai sơn xuất thân trong gia đình vốn có truyền thống kính tin Tam bảo, được HT. Khánh Anh truyền thọ Tam quy ngũ giới, nhất tâm tu học, hoằng dương chánh pháp, thành tựu nhiều hoạt động từ thiện xã hội và giáo dục đào tạo.

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa cung tuyên tiểu sử NS. Thích Nữ Diệu Hữu

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Phước Chí khuyến tấn môn đồ pháp quyến nương theo tấm gương của Ân sư tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm, truyền trì mạng mạch Phật pháp.

TT. Thích Phước Chí ban đạo từ

Trong dịp lễ này, chư Tôn đức Tăng Ni cùng môn đồ pháp quyến đồng cung tiến giác linh, hộ đàn thỉnh linh cốt cố Ni trưởng Thích Nữ Như Đức nhập bảo tháp.

Chư Tôn đức Tăng Ni cùng môn đồ pháp quyến đồng cung tiến giác linh, hộ đàn thỉnh linh cốt cố Ni trưởng Thích Nữ Như Đức nhập bảo tháp

Ni trưởng Thích Nữ Như Đức – Nguyên Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Trị sự chùa Bạch Liên. Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng thu thần viên tịch vào lúc 8h40 ngày 25/6/2022 (27/5/Nhâm Dần), tại chùa Bạch Liên. Trụ thế: 90 năm. Hạ lạp: 52 năm.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TT-TT PG Bạc Liêu·

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.