Bạc Liêu: Chuyên đề “Luật tín ngưỡng, Tôn giáo” tại Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì PL.2566 – DL.2022

3f6f44984a9b88c5d18a

“Luật tín ngưỡng, Tôn giáo” là chuyên đề được Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ cùng chư Tôn đức trụ trì và chư hành giả an cư trong buổi học thứ năm của Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì PL.2566 – DL.2022, vào sáng ngày 20/7/2022 (22/6/Nhâm Dần), tại Hội trường Trụ sở BTS.

Tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự do của con người. Để bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Luật tín ngưỡng, Tôn giáo được ban hành, quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Quang cảnh khóa học

Tại buổi học, Ông Dũng chia sẻ về: Quy định chung của Luật tín ngưỡng, Tôn giáo; Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Hoạt động tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo; Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Nguyễn Thanh Dũng chia sẻ cùng chư Tôn đức trụ trì và chư hành giả an cư trong buổi học

Ngoài những kiến thức chung, Ông Dũng còn dẫn chứng nội dung các điều luật quy định cho từng trường hợp cụ thể để chư Tôn đức và hành giả an cư nắm bắt rõ hơn, vận dụng trong quá trình sinh hoạt và hoạt động tôn giáo được hiệu quả.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *