Bạc Liêu: Lễ Tắm Phật và cầu siêu tại chùa Xiêm Cán

Sau những phần hội ngập tràn niềm vui trong 3 ngày Tết Chol Chnam Thmay, bà con Khmer xã Vĩnh Trạch Đông trở về trang nghiêm tham dự nghi lễ Tắm Phật và cầu siêu tại chùa Xiêm Cán trong ngày 16/4/2022 (16/3/Nhâm Dần).

Chư Tăng, chư vị Achar, đồng bào Phật tử vân tập về Sala, cung kính chắp tay trước Tam Bảo, thành tâm sám hối những lỗi đã gieo tạo trong năm, nguyện sẽ sống tốt, tạo nhiều thiện nghiệp trong năm mới. Thượng toạ Trụ trì Dương Quân khuyến tấn chư Tăng tu hành tinh tấn, chư vị Achar và đồng bào Phật tử giữ gìn giới hạnh, đạo đức, theo con đường chánh Pháp của Đức Phật Bổn Sư.

Thượng toạ Trụ trì Dương Quân khuyến tấn

Thượng toạ Trụ trì hướng dẫn chư Tăng, quý vị tham dự cùng thực hiện nghi lễ Tắm Phật, mỗi vị chuẩn bị riêng một bình nước thơm, vừa tắm lên kim thân Đức Phật, vừa nguyện cầu những điều tốt đẹp trong năm mới.

Thượng toạ Trụ trì cùng chư Tăng, quý vị Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật

Tri ân Hoà thượng khai sơn, đồng thời tưởng nhớ người đã khuất, Thượng toạ Trụ trì cùng chư Tăng tụng kinh cầu siêu, cầu an trước tháp Hoà thượng cũng như trước các ngôi tháp của đồng bào Khmer. Lời kinh âm vang nơi bổn tự cũng khép lại những ngày vui Tết cổ truyền của đông bào dân tộc Khmer, mở ra một năm mới hứa hẹn nhiều thành tựu mới.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *