Bạc Liêu: Sư cô Thích Nữ Diệu Tường tân viên tịch

Sư cô Thích Nữ Diệu Tường, thế danh Trương Thị Trinh. Do bệnh duyên, dù đã được các bác sĩ cùng môn đồ pháp quyến tận tình chăm sóc, nhưng vì niên cao lạp trưởng, sau thời gian chữa trị, Sư cô đã qua đời vào lúc 23 giờ 38 phút, ngày 12/02/2022 (12/01/Nhâm Dần), tại Tịnh thất Phước Tường, ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu. Trụ thế: 91 tuổi; Hạ lạp: 16 năm.

Di ảnh Sư cô Thích Nữ Diệu Tường

Lễ nhập kim quan vào lúc 9h30 ngày 13/02/2022 (13/01/Nhâm Dần), và nhập bảo tháp: 7h30 ngày 16/02/2022 (16/01/Nhâm Dần).

Sinh năm 1931, trải bao thăng trầm thế sự, đến năm 2003 Sư cô mới được nhân duyên xuất gia với Bổn sư là cố HT. Thích Thiện Sanh – Nguyên Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Khánh Sơn, tỉnh Sóc Trăng.

Kể từ khi xuất gia, là thời gian Sư cô thực hiện tâm nguyện của mình với tinh thần vô ngã vị tha, tu thân học Phật và hoằng pháp độ sinh. Tất cả nguồn tịnh tài Sư cô có được đều dùng để ủng hộ công tác Phật sự và các hoạt động từ thiện của Phật giáo.

Trong niềm kính tiếc vô biên, chư Tôn đức cùng môn đồ pháp quyến nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư cô cao đăng Phật quốc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.