TRƯỜNG PHẬT HỌC BẠC LIÊU ĐÓN NHẬN NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG (HT Thích Huệ Hà)

TRƯỜNG PHẬT HỌC BẠC LIÊU ĐÓN NHẬN NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

* Ban Giám hiệu Trường Phật Học Bạc Liêu

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Tăng Ni của Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu. Ban Giám hiệu Trường Phật học Bạc Liêu đã làm lễ khai giảng Lớp Cao đẳng Phật học khóa 2 sau khi Lớp Cao đẳng Phật học khóa 1 vừa viên mãn. Suốt thời gian bảy năm, kể từ ngày thành lập đến nay, các lớp của Trường Phật học từ Sơ, Trung, Cao đẳng, chuyên ngành… đều được sự giúp đỡ đúng lúc của Thường trực TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhất là sự ủng hộ nhiệt tình của chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức, đồng bào Phật tử. Nay thêm một lần nữa, Lớp Cao đẳng Phật học khóa 2 đón nhận những tấm lòng vàng từ các vị tôn sư và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Tính tới ngày 1/2/2009, Ban Giám hiệu đã nhận được :

 

1. Hòa thượng Thích Quang Đạo (PBTS Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai)

          Ủng hộ : 400.000 VNĐ (Lớp Cao đẳng khoá II)

          Ủng hộ : 400.000 VNĐ (Lớp Trung cấp Ni)

2. Hòa thượng Thích Phước Bổn (USA)

          Ủng hộ : 700 USD

3. Hòa thượng Thích Giác Toàn (Ban Giáo dục Tăng Ni TW)

Ủng hộ : 5.000.000 VNĐ

4. Hòa thượng Thích Phước Bổn (USA)  

          Ủng hộ : 500 USD

5. Đại Đức Thích Minh Đức ( USA)

          Ủng hộ : 500 USD

6. Ông Trần Văn Quý ở Mỹ

          Ủng hộ : 500 USD

7. Đại đức Thích Minh Dương (chùa Bác Nhã, USA)  

          Ủng hộ : 200 USD

8. Hòa thượng Thích Quang Đạo (Đồng Nai)

Ủng hộ : 200 USD

9. Bà Giác (nhà sách Tân Tiến, Bạc Liêu)

Ủng hộ : 50kg gạo

10. Xe khách Hán Nghĩa (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 500kg gạo

11. Cô Diệu Tường (ấp An Trạch Đông, Bạc Liêu)

Ủng hộ : 100 USD  

12. Phước Khánh  (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 500kg gạo  

13.Phật Tử Đạo Tràng Phước Huệ ( USA)

Ủng hộ : 100kg gạo                             

14.Nhà Thuốc Tây Khai Minh (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 50kg gạo   

15.Trường Trung Cấp Phật Học Trà Vinh (chùa Lưỡng Xuyên)

Ủng hộ : 2.000.000 VNĐ

16. Chùa Thiên Quang (Cần Thơ)

Ủng hộ : 1.000.000 VNĐ   

17. Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng (chùa Khánh Sơn)

Ủng hộ : 1.000.000 VNĐ    

18. Chùa Sơn Thắng (Vĩnh Long)

Ủng hộ : 2.000.000 VNĐ   

19. Cô Trang Ngọc (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 500.000 VNĐ   

20. Phái đoàn Phật Tử (chùa Phước Thanh)

Ủng hộ : 3.000.300 VNĐ    

21 Lý Thanh Quang (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 500.000 VNĐ     

22. Đạo tràng Phật Huệ Bạc Liêu

Ủng hộ : 500.000 VNĐ

23. Cô Diệu Tường (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 50 USD   

24. Tốt bán đồ mũ (P5 Bạc Liêu)

Ủng hộ : 100kg   

25.Tịnh Xá Ngọc Trường (Trà Vinh)

Ủng hộ : 2.000.000 VNĐ  

26. Một nhóm Phật Tử Thành phố Hồ Chí Minh

Ủng hộ : 1.000.000 VNĐ 

27. Cô Diệu Tường (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 50 USD       

28. Tập thể Đạo tràng Pháp Hoa (Bạc Liêu)

Ủng hộ : 1.200.000 VNĐ   

 

Thay mặt Ban Trị sự Tỉnh hội, ban Giám hiệu và toàn thể Tăng Ni sinh của Trường Phật học Bạc Liêu, chân thành tri ân và cảm niệm công đức của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, quý Tăng Ni và nam nữ Phật tử đã phát tâm ủng hộ tịnh vật, tịnh tài; đây cũng là hình thức cúng dường Tam bảo, tạo điều kiện tốt đẹp cho Trường Phật học Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ giáo dục Tăng Ni, đào tạo lưc lượng kế thừa cho thế hệ mai sau, chư vị đã góp phần tích cực trên con đường hoằng dương chánh pháp.

Cầu Phật gia hộ cho chư vị luôn thân tâm thường lạc, phước báu trang nghiêm, Bồ đề tâm tăng trưởng.

Nam mô Công đức lâm Bồ tát Ma ha tát.

 

Hòa Thượng Thích Huệ Hà

  

Địa chỉ liên lạc:

Trường Phật Học Bạc Liêu, Phường 5, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại liên lạc : +84.913.837409 (Hòa thượng Thích Huệ Hà)

Số tài khoản : 0111000563901 (Nguyen Giang Ha)

Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Soc Trang Branch

(Swift code : BFTVVNVX032)

Cập nhật ( 31/01/2018 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *