THƯ NGỎ CHÙA HUỆ QUANG

23/06/2008

THƯ NGỎ CHÙA HUỆ QUANG

 

PL 2552 Bạc Liêu, ngày 20 tháng 04 năm 2008

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Kính thưa: Quý Phật Tử, Các Nhà Hảo Tâm, Mạnh Thường Quân

 

          Đức Phật có dạy: “Tất cả các pháp nếu có hình tướng đều phải bị định luật vô thường chi phối.” Thật vậy, ngôi Chùa Huệ Quang cũng không nằm ngoài định luật đó. Cho nên, ngôi Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 161 đường hoàng văn thụ, phường 3, thị xã Bạc Liêu, trãi qua mấy mươi năm nay đã xuống cấp trầm trọng, nên chúng tôi đã cố gắng hết sức mình vận động Tăng Ni Phật tử trong và ngoài tỉnh ủng hộ cúng dường vào công đức trùng tu. Nhưng đến nay, lực bất tòng tâm, bởi vì công trình lớn lao mà vật liệu xây dựng nhảy vọt thời giá quá cao ngoài dự tính. Cho nên, công trình xây dựng bị bế tắc và còn đang thiếu nợ. Chỉ mới được phần nền và cột.

 

          Kính thưa Quý Liệt Vị! sách xưa cổ nhân có dạy: “Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị bất năng thụ, tích thư dĩ di tử tôn, vị tất năng đọc, bất như tích âm đức ư minh minh chi trung dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế”. Nghĩa là: Làm ra của tiền để lại cho con cháu có khi chúng không hưởng được, mua sắm kinh sách cho nhiều có khi chúng không được đọc, chỉ có phước đức để lại cho con cháu thì chúng được hưởng, đó là kế lâu dài. Nhưng phước đức làm sao có được? Người xưa cũng dạy rằng: Tâm hướng thiện, lễ Phật cúng Chùa, giúp người nghèo khó, cứu khổ chúng sanh là pháp tạo phước đức vô lượng, phước đức đó được tích luỹ để lại cho con cháu thì chúng được hưởng đời không hết.

 

Với tấm lòng bi mẫn của Chư Tôn Đức Tăng Ni, các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân và Quý Phật Tử trong và ngoài nước. Chúng  tôi  thiết  tha kêu  gọi  Chư quý liệt vị từ bi hoan hỷ vận động ủng hộ cúng dường vào việc Trùng Tu Ngôi Tam Bảo Huệ Quang được sớm hoàn thành viên mãn. Kính chúc chư vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, tùy tâm mãn nguyện, Phật sự viên thành.

 

    Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trụ trì chùa Huệ Quang

 

Đại đức Thích Quảng Thới

 

Điện thoại liên hệ :

ĐT chùa : 0781-821415  

ĐT di động : +84.945.142434

 

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG (VIETCOMBANK)

Tài khoản: THICH QUANG THOI số 0111000583455

Cập nhật ( 31/01/2018 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *