Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp và Cao đẳng Phật học

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỈNH BẠC LIÊU                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                BAN TRỊ SỰ
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
                 

           Số: 19 / TB- BGH                                                                         Bạc Liêu, ngày 26 tháng 02 năm 2014.

                                                             THÔNG BÁO

                              Về việc chiêu sinh lớp Trung cấp và Cao đẳng Phật học                     

                Kính gửi :    Ban Trị sự GHPGVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thưa Quý Ban,

         Để tiếp tục đào tạo Tăng, Ni có đủ tài đức phục vụ cho sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp. Căn cứ vào Chương trình công tác Phật sự năm 2014 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu thông báo chiêu sinh 02 lớp Cao đẳngTrung cấp Phật học khóa IV với nội dung như sau:

– Thời gian khai giảng: Ngày 03/5/2014 ( 05/4 năm Giáp Ngọ).

– Thực hiện chế độ nội trú trong suốt khóa học: Tăng sinh tại chùa Long Phước, Ni sinh tại chùa Giác Hoa.

– Hồ sơ đăng ký nhập học: Xin liên lạc Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, chùa Long Phước, Phường 5, thành phố Bạc Liêu hoặc :

    – ĐĐ Thích Giác Nghi                    ĐT: 0949111848

     – Sư cô TN Nghiêm Thành            ĐT: 0985762563

Có thể truy cập và download (ở cuối thông báo) bộ hồ sơ nhập học tại Website phatgiaobaclieu.com

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo nầy đến hết tháng 4/2014.

– Khóa học trên được giảng dạy theo chương trình của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN: Trung cấp Phật học 3 năm; Cao đẳng với chương trình 2 năm, sau đó đào tạo liên thông với Học viện Phật giáo Việt Nam thêm 2 năm để hoàn tất Cử nhân Phật học.

          Nhận được thông báo nầy, kính mong Quý Ban giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng, Ni sinh được theo học. Xin chân thành cảm ơn Quý Ban. 

                                                  TM. BAN GIÁM HIỆU

                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
– Như kính gửi.
– BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.                       
Ấn ký
   (để kính tường).
– Lưu Vp.                                           
Đại đức  Thích Phước Chí

Tải hồ sơ: Trung cấpCao đẳng

Cập nhật ( 12/04/2014 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *