Thông Bach xây dựng Chùa Huệ Quang

04/06/2008

 THÔNG BẠCH

V/v Vận động xây dựng Chùa Huệ Quang

Trụ Sở Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch: CHƯ TÔN HÒATHƯỢNG, THƯỢNG TỌA, NI TRƯỞNG, NI SƯ, ĐẠI ĐỨC TĂNG, ĐẠI ĐỨC NI.

Kính thưa: Quý Phật tử, Quý vị hảo tâm có lòng ngưỡng Phật.

         Ngôi Chùa Huệ Quang (Hội Phật Học cũ) là Trụ Sở của Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu tại 161 Hoàng Văn Thụ, phường 3, Thị Xã Bạc Liêu xây dựng đã trãi qua nhiều năm đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau thời gian hoàn thành hồ sơ luật định, chính quyền các cấp đã cho phép Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu xây dựng lại Chùa Huệ Quang theo thiết kế kiên cố và khi hoàn thành sẽ là một công trình kiến trúc văn hóa khá mỹ quan của Phật Giáo Bạc Liêu.

            Để ngôi Chùa Huệ Quang được hoàn thành, trước tiên tôi thay mặt Ban Trị Sự có đôi lời tâm huyết trình bạch lên Chư Tôn Đức Tăng Ni:

            Sau khi Bạc Liêu được tái lập Tỉnh, Phật Giáo Bạc Liêu được thành lập Tỉnh Hội, Ban Trị Sự hoạt động trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, các mặt đều thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến nhân sự, tài chính. Trụ sở tỉnh hội tại Chùa Huệ Quang thì mái dột, cột xiêu, Văn phòng và các Ban ngành chuyên trách phải tạm ngụ nương nhờ ở các Chùa trong nội thị. Mãi cho đến hôm nay Ban Trị Sự mới nhất quyết xây dựng lại ngôi Trụ sở. Khi được thông tin này ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni hoan hỷ vận động ủng hộ cho ngôi chùa huệ quang sớm được hoàn thành.

            Kế đến tôi xin có đôi lời thân thiết cùng Chư Phật tử và Quý vị hảo tâm có lòng ngưỡng Phật.

            Thưa quý vị, sách xưa Cổ nhân có dạy: “Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng thụ, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng đọc, bất như tích âm đức ư minh minh chi trung dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế”. Nghĩa là: Làm ra của tiền để lại cho con cháu có khi chúng không hưởng được, mua sắm kinh sách cho nhiều có khi chúng không được đọc, chỉ có phước đức để lại cho con cháu thì chúng được hưởng, đó là kế lâu dài. Nhưng phước đức làm sao có được? người xưa cũng dạy rằng: tâm hướng thiện, lễ phật cúng chùa, giúp người nghèo khó, cứu khổ chúng sanh là pháp tạo phước đức vô lượng, phước đức đó được tích lũy để lại cho con cháu thì chúng được hưởng đời đời không hết.

            Nay nhân ngôi Chùa Huệ Quang được xây dựng lại, cũng là trung tâm hoạt động Phật sự của Tăng Ni Phật Tử Tỉnh Bạc Liêu. Đây cũng là dịp để Quý vị phát tâm cúng dường cầu phước đức.

            Tôi thành tâm kêu gọi sự ủng hộ của Chư Tôn Đức cùng Chư Quý vị để Chùa Huệ Quang xây dựng sớm được hoàn thành.

     Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỞNG BAN

   

Hòa Thượng Thích Huệ Hà

Cập nhật ( 31/01/2018 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *