Phật giáo Tp. HCM ra văn bản về việc chùa Bửu Quang

28/10/2016

Phật giáo Tp. HCM ra văn bản về việc chùa Bửu Quang

* Phật giáo Tp. HCM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TP. HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             BAN TRỊ SỰ

   Số: 457/CV. BTS-PGTP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỐI VỚI VỤ VIỆC XẢY RA VÀO NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2016

TẠI CHÙA BỬU QUANG, QUẬN THỦ ĐỨC

          

Kính gởi: Tăng Ni, Phật tử

            Theo báo cáo khẩn của Ban Tăng sự, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức văn bản số 022/BC.BTS ngày 06/10/2016, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1.      Vụ việc xảy ra tại chùa Bửu Quang, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức là một vụ án nghiêm trọng, đang được Cơ quan chức năng thụ lý và điều tra. Do đó, mọi thông tin có liên quan đến vụ án phải đợi kết luận của Cơ quan điều tra và sẽ được xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

2.      Đương sự Ngô Văn Huy, pháp danh Thiện Huy – người trực tiếp gây ra án mạng chỉ là một tín đồ bình thường, không phải là tu sĩ Phật giáo, chỉ vào chùa tu gieo duyên (tập tu) khoảng 04 tháng nay theo truyền thống của Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh. Tuy nhiên, trụ trì chùa Bửu Quang không đăng ký người nhập tu theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Thông tư 005/TT. HĐTS và pháp luật.

3.      Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận người vào tu gieo duyên tại chùa Bửu Quang. Sau khi có kết quả, căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tiến hành xử lý nghiêm để chấn chỉnh việc tiếp nhận người nhập tu.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                                        TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH
– Như trên                                                                                           KT. TRƯỞNG BAN 
– BTT HĐTS GHPGVN "để b/c”                                     PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

– Cơ quan chức năng Tp. Hồ Chí Minh,                                                     (đã ký)

Quận Thủ Đức "để biết”                                                      Hòa thượng Thích Thiện Tánh

– Cơ quan thông tấn, báo chí "để biết”

– Lưu

Source link: http://giaohoiphatgiaovietnam.vn/s6/d2490/Phat-giao-Tp–HCM-ra-van-ban-ve-viec-chua-Buu-Quang.html

Cập nhật ( 28/10/2016 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *