NỘI DUNG ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HÀ” BẠC LIÊU 2016

23/06/2016

NỘI DUNG ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HÀ” BẠC LIÊU 2016

Tổ chức từ ngày ngày 04/7 đến ngày 10/7 năm 2016

( 01/6 đến 07/6 năm Bính Thân ) tại Quán Âm Phật Đài và chùa Bạch Liên.

­Nội dung ôn tập dự thi cho Giới tử có hai phần:

– Thi trắc nghiệm phần Giáo lý.

– Khảo hạch trực tiếp phần Luật và Nghi thức khóa tụng niệm.

 

A. Nội dung ôn tập thi cho Giới tử thọ Giới Sa Di, Sa Di ni:

1. Giáo lý: Quy y Tam bảo, Sám hối, Ăn chay, Lịch sử đức Phật Thích ca.

2. Luật nghi:

– Ngũ giới – Tỳ Ni nhật dụng – 24 Oai nghi.

3. Nghi thức Khóa tụng: Kệ Chung bảng, Công phu chiều, Thời Tịnh độ, Công phu sáng.

B. Nội dung ôn tập cho Giới tử thọ Giới Thức Xoa:

1. Giáo lý và Luật nghi: Chương trình như Giới tử Sa Di Ni

2. Nghi thức Khóa tụng: Công phu sáng, Cúng ngọ, Cúng quả đường, Công phu chiều, Thời tịnh độ.

C. Nội dung ôn tập cho Giới tử thọ Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni:

1. Giáo lý: Chương trình ôn thi trong khóa I, II Phật học Phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và bài giảng Tứ Diệu Đế.

2. Luật nghi:

– Giới tử Tỳ Kheo học giới Sa Di.

– Giới tử Tỳ Kheo Ni học Giới Sa Di Ni và Thức Xoa.

– Tỳ Ni Nhật Dụng, Oai Nghi Cảnh Sách.

3. Nghi thức Khóa tụng: Kệ chung, Kệ trống, Kệ bảng, Nguyện hương, Phục nguyện, Công phu sáng, Cúng ngọ, Quả đường, Công phu chiều, Tịnh độ, Hồng danh sám hối.

Để Giới thể được châu viên, Giới tử phải thành tâm sám hối Hồng danh càng nhiều càng tốt trước khi nhập Đàn thọ Giới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *