DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TÔN TƯỢNG BỒ TÁT (tính tới ngày 15/12/2008)

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TÔN TƯỢNG BỒ TÁT TẠI QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI BẠC LIÊU (tính tới ngày 15/12/2008)

* Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu

       Quán Âm Phật Đài là một công trình văn hóa Phật giáo lớn nhất ở tỉnh Bạc Liêu, đã được Tỉnh hội Phật giáo đầu tư xây dựng từ hơn hai năm nay. Được sự hỗ trợ và đóng góp nhiệt tình của các Phật tử, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, các hạng mục công trình đã thực hiện được khoảng 50% theo kế hoạch. Số còn lại đang tiếp tục thực hiện.

 Hạng mục xây dựng Tôn tượng Bồ tát Địa Tạng, Bồ tát Quán Thế Âm và 32 hóa thân của Bồ tát là một hạng mục quan trọng trong toàn cảnh Quán Âm Phật Đài, có giá trị văn hóa tâm linh rất lớn, không những đối với đồng bào Phật tử mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tỉnh nhà. Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu đã triển khai hạng mục này từ hơn bốn tháng nay, được sự ủng hộ cúng dường của bà con Phật tử gần xa, tính tới ngày 1 tháng 11 năm 2008 đã có danh sách cúng dường như sau :

 

A. TÔN TƯỢNG BỒ TÁT THỜ TRONG CHÍNH ĐIỆN :

1. Thiên Thủ Thiên Nhãn

          * Phật tử Diệu An, Phật tử Nguyên Bình (Úc châu)

          Cúng dường 89.000.000 VNĐ

2. Chuẩn Đề Bồ tát

          * Tiến sĩ Trần Diễm Thúy (Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

          * Hà Thị Thoại  (Phường Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ)

          Cúng dường 35.000.000 VNĐ

3. Quán Âm Tống Tử

* Nguyễn Hữu Thành (Cà Mau)

* Võ Thị Kiều Oanh (Cà Mau)

          Cúng dường 50.000.000 VNĐ

4. Án thờ Tôn tượng tại chánh điện

          * Nguyễn Thị Thu Trang (Bạc Liêu)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

          * Cơ sở trang trí nội thất Đáng (Bạc Liêu)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

          * Dương Khôn Diệu, Lâm Ngọc Hiệp ( USA)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

5. Bốn tượng Tứ Đại Thiên Vương

            * Khương Văn Hưng (Hòa) và Đỗ Thị Thu Ba ( Windsor. Canada)

               (con và dâu ông bà Tư Khoa – Bạc Liêu)

               Cúng dường 150.000.000 VNĐ

6. Tiêu Diện Đại Sĩ 

           * Nhóm Phật tử chùa Phổ Minh ( Windsor. Canada)

            Phật tử Trần Minh (pháp danh Thiện Thanh) đã đại diện đăng ký

            Cúng dường 25.000.000 VNĐ       

7. Địa Tạng Vương Bồ Tát

            * Nhóm Phật tử chùa Phổ Minh ( Windsor. Canada)             

            Phật tử Trần Minh (pháp danh Thiện Thanh) đã đại diện đăng ký

            Cúng dường 25.000.000 VNĐ   

 

TÔN TƯỢNG 32 HÓA THÂN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

1. Long Đầu Quán Âm

* Cty TÁTN Kim Long (Lê Hồng Phong, Phú Hòa, Bình Dương)

Phật tử Đặng Lan Hoa, Chung Kim

Cúng dường 25.000.000 VNĐ

2. Trì Kinh Quán Âm

* Gia đình Trang Quy ( Toronto, Canada)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

3. Viên Quang Quán Âm

* Gia đình Trần Thiện, Quách Kim Chương, Đặng Văn Phước, Đặng Thế Khang (USA)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

4. Du Hí Quán Âm

* Triệu Tòng Thanh, Triệu Sử Kim

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

5. Bạch Y Quán Âm

* Lương Kim Hồng (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

6. Liên Ngọa Quán Âm

* Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Kim Thanh (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

7. Long Kiến Quán Âm

          * Hồng Thị Nhẫn (Pháp danh Diệu Thúy)

Cúng dường 25.000.000 VNĐ

8. Ngũ Lam Quán Âm

* Vô Danh

Cúng dường 16.000.000 VNĐ

* Gia đình Quách Hoàng Anh, Trương Ngọc Lệ

(Nhàn Dân, Giá Rai, Bạc Liêu)

Cúng dường 9.000.000 VNĐ

9. Thí Dược Quán Âm

          * Nguyễn Hoàng Phương Khánh

          * Nguyễn Hoàng Thiên Khánh

* Nguyễn Hoàng Mai Khánh

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

10. Dược Vương Quán Âm

          * Gia đình Chung Mỹ Hoa, Chung Mỹ Lan (Bến Cát, Bình Dương)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

11. Thủy Nguyệt Quán Âm

* Cô Tấn Đức          

Cúng dường 10.000.000 VNĐ

          (Còn trống : 15.000.000 VNĐ)

12. Nhất Diệp Quán Âm

* Gia đình cô Tấn Đức (Gành Hào, Bạc Liêu)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

13. Thanh Cảnh Quán Âm

* Nguyễn Tấn Thái (Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

14. Oai Đức Quán Âm

* Cty TNHH Nhựa Quảng Thạnh

          Phạm Phú Quý (P3, Q6, Thành phố Hồ Chí Minh)

ĐT : 08. 9673642

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

15. Diên Mệnh Quán Âm

          * Mã Thị Hồng (Phường 3, Thị xã Bạc Liêu)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

16. Chúng Bảo Quán Âm

 * Phật tử Ngộ Trí (Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

17. Nham Hộ Quán Âm

* Dương Thị Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

18. Năng Tịnh Quán Âm

* Phổ Liên Đặng Thiên Tâm ( USA)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

19. A Nậu Quán Âm

          * Huỳnh Ngọc Thủy (Sóc Trăng)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

20. A Ma Đề Quán Âm

* Vưu Hoàng Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh)

Cúng dường 25.000.000 VNĐ

21. Diệp Y Quán Âm

* Thượng Thị Mai (Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

22. Lưu Ly Quán Âm

* Võ Hoàng Minh Khoa (Cần Thơ)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

23. Đa La Quán Âm

* Bùi Quốc Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

24. Cáp Lợi Quán Âm

* Cty TNHH Sản Xuất TÁCN Viba

(Tân Đông Hiệp, Bình Dương)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

25. Lục Thời Quán Âm

* Gia đình Pháp Hoàng

(1014/141/4E Trần Xuân Soạn, P7, Q7, Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

26. Phổ Từ Quán Âm

Vưu Tấn Đạt (Pháp danh Phước Ngọc, Bạc Liêu)

Cúng dường 25.000.000 VNĐ

27. Mã Lan Phụ Quán Âm

Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thanh Quý

(Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang)

Cúng dường 25.000.000 VNĐ

28. Hiệp Chưởng Quán Âm

          * Lý Hoàng Long

Cúng dường 5.000.000 VNĐ

(Còn trống : 20.000.000 VNĐ)

29. Nhất Như Quán Âm

* Nguyễn Hiếu Trung (Bình Dương)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

30. Bất Nhị Quán Âm

* Gia đình cụ Nguyễn Thị Liên (Pháp danh Diệu Hải)

* Bà Phạm Thị Hoa (Pháp danh Đức Minh)

* Lê Quang Linh Thoại

* Lê Thị Thúy Loan

* Lê Quang Anh Kiệt

* Lê Quang Linh Vũ

* Lê Thị Thùy Dung

(Thành phố Hồ CHí Minh)

Cúng dường 16.000.000đ

* Gia đình Trần Vĩ Minh

          Cúng dường 9.000.000 VNĐ

31. Trì Liên Quán Âm

* Trần Đình Huy ( Canada)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

32. Sái Thủy Quán Âm

* Gia đình Phật tử Đỗ Thị Hồng Hoa – Pháp danh Huệ Hương, Lý Hoàng Phong, Lý Hoàng Phú, Lý Hoàng Quí, Nguyễn Thị Kim Chi (375/11/2N Cách Mạng Tháng 8, P12, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh)

          Cúng dường 25.000.000 VNĐ

 

         Với thành quả tốt đẹp này, tôi thay mặt Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu và Ban Quản trị Quán Âm Phật Đài, cảm niệm công đức quí Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài cúng dường xây dựng các Tôn tượng Bồ tát tại Quán Âm Phật Đài Bạc Liêu. Cầu nguyện Bồ tát thường gia hộ cho các Phật tử và gia đình luôn được phước báo trang nghiêm, thân tâm thường lạc và bồ đề tâm tăng trưởng.

          Nam mô Tầm thinh Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ tát chứng minh.

                             

Hòa thượng Thích Huệ Hà

Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu

 

* Các kỳ báo tiếp theo chúng tôi sẽ lần lượt công bố Danh sách Phật tử cúng dường xây dựng Quán Âm Phật Đài Bạc Liêu.

 

NƠI NHẬN CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG

Địa chỉ : Khu Quán Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại liên lạc : +84.913837409 (Hòa thượng Thích Huệ Hà)

Hoặc gửi vào tài khoản : Nguyen Giang Ha – Số tài khoản : 0111000563901

Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Soc Trang Branch

(Swift code : BFTVVNVX032)

Cập nhật ( 31/01/2018 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *