BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

22/10/2014

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

SƯ CÔ THÍCH NỮ NGỘ LÝ

I.BAN CHỨNG MINH

Thượng tọa Thích Minh Lành

Thượng tọa Thích Quảng Thới

Thượng tọa Thích Huệ Thành


II. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban: Đại đức Thích Phước Thuận

Phó trưởng Ban: Đại đức Thích Giác Tiếp

Phó trưởng Ban: Đại đức Thích Minh Kiến

Phó trưởng Ban: Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa

III. CÁC TIỂU BAN

1. Thư ký:     Đại đức Thích Thiện Chí

               Đại đức Thích Pháp Chánh

2. Nghi lễ:      Đại đức Thích Minh Thiện

                Đại đức Thích Giác Nhựt

                Đại đức Thích Minh Phước

3. Tiếp lễ:       Sư cô Thích Nữ Nghiêm Thành

                Sư cô Thích Nữ Diệu Lý

 4. Thị giả:      Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ

Cập nhật ( 22/10/2014 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *