Ban Lễ tang Đại lão HT. Thích Trí Tịnh – Chủ tịch HĐTS GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

BAN LỄ TANG

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh

1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN.

3. Hòa thượng Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.

4. Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp chủ, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

5. Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

6. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

7. Hòa thượng Thích Thiện Bình – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

8. Hòa thượng Thích Đức Phương Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

9. Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN.

10. Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

11. Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

12. Hòa thượng Thích Viên Giác – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.

13. Hòa thượng Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN.

14. Hòa thượng Thích Chơn Thiện Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN

15. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN

16. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

17. Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

18. Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

19. Hoà thượng Thích Giác Toàn Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

20. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

21. Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

22. Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

23. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

24. Hòa thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

25. Ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

26. Ông Phạm Dũng – Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

27. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TW GHPGVN.

28. Hòa thượng Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế TW, Phó VP2 TWGHPGVN.

29. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.

30. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 TWGHPGVN.

31. Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ.

32. Bà Võ Thị Dung – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Tp. Hồ Chí Minh.

33. Ông Huỳnh Ngọc Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tp. HCM.

34. Hòa thượng Thích Minh Cảnh – Trưởng tử.

35. Thượng tọa Thích Hoằng Tri – Đại diện Pháp tử.

BAN LỄ TANG

Cập nhật ( 12/04/2014 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *