Bạc Liêu: Trang nghiêm khóa tu Ngày an lạc tại chùa Long Phước

PGB_1664hoanchinh

Tiếp nối khóa tu Ngày an lạc, sáng chủ nhật ngày 27/12/2020 (14/11/Canh Tý), quý Phật tử hoan hỷ vân tập về chùa Long Phước, phường 5, TP. Bạc Liêu tham dự.

Chương trình tu học diễn ra trong không khí trang nghiêm, toàn thể đạo tràng đồng hòa diễn pháp âm, kính ngưỡng ngày Lễ Vía đấng Từ phụ A Di Đà. Với niệm tâm thuần khiết kết thành ý nghĩa thiêng liêng cúng dường mười phương Chư Phật và lan tỏa ân đức nhiệm mầu, nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, mưa hòa gió thuận, dân an nước yên, đạo pháp hưng thịnh.

Trong niềm hân hoan, đại chúng lắng nghe SC. Thích Nữ Viên Giác – Ủy viên Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương chia sẻ về chủ đề “Tự lực là yếu tố quyết định cho hành giả tu Tịnh độ”. Pháp môn Tịnh độ được hội đủ hai yếu tố: tha lực và tự lực. Bên cạnh, tha lực nhiếp hộ của Đức Phật A Di Đà và Thánh chúng, hành giả cần phải tự lực tu tập nhằm trang bị đầy đủ chánh nhân Tịnh độ “Tín – Hạnh – Nguyện” và tác tạo “căn lành – nhân duyên – phước đức” để được vãng sanh. Đức Phật Di Đà phát lời thệ nguyện bằng chính năng lực chuyển hóa của Ngài hay còn gọi là phát huy triệt để tinh thần “tự lực” của một con người. Vì thế, khẳng định pháp môn Tịnh độ ngoài tha lực thì yếu tố “tự lực” sẽ quyết định trong quá trình tu tập của hành giả Tịnh độ.

SC. Thích Nữ Viên Giác chia sẻ chủ đề “Tự lực là yếu tố quyết định cho hành giả tu Tịnh độ”

Sau pháp thoại, đạo tràng tiếp tục thời khóa tu học trong niềm hỷ lạc để đón chào Ngày kỷ niệm của Đấng Từ phụ A Di Đà.

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *