Bạc Liêu: Trang nghiêm khóa tu một ngày an lạc tại chùa Long Phước

Giữa thời điểm miền Trung tiếp tục đối mặt với cơn bão số 10, sau nhiều đợt bão lũ lớn, bên cạnh việc cứu trợ về vật chất, các khóa tu được diễn ra đồng hướng về miền Trung thân yêu nguyện cầu cho thiên tai được tiêu trừ. Với ý nghĩa trên, tại chùa Long Phước, phường 5, TP. Bạc Liêu, Thượng tọa Trụ trì Thích Giác Nghi đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày an lạc cho quý thiện nam tín nữ Phật tử trên địa bàn, vào sáng ngày 01/11/2020 (16/9/Canh Tý).

Trong không gian trang nghiêm, chư Tôn đức hướng dẫn quý hành giả khai khóa niệm Phật và kinh hành. Kế đến được lắng nghe pháp thoại với chủ đề “Hành thiện theo lời Phật dạy”, thông qua những câu chuyện thực tế đã và đang diễn ra trong việc cứu trợ đồng bào vùng bão lũ, SC. Thích Nữ Viên Giác – Ủy viên Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương nhắc nhỡ đạo tràng khi làm việc phúc thiện cho cộng đồng, cần phải nhớ lời Phật dạy để những giá trị của các việc làm trở nên cao quý hơn và phước báu được trọn vẹn.

Trong đó, SC nhấn mạnh tầm quan trọng của ba yếu tố hành thiện qua lời Đức Phật dạy: Hoan hỷ trước khi làm, Hoan hỷ trong khi làm và Hoan hỷ sau khi làm. Nếu quý Phật tử biết vận dụng ba yếu tố này trong bất kỳ việc hành thiện nào hoặc trong tu tập thì sẽ thành được phước báu vô lượng.

Với chủ đề thiết thực, đã trở thành tâm điểm cuốn hút cho đạo tràng, giúp cho các hành giả tiếp tục chương trình tu học trong niềm hoan hỷ.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *