Bạc Liêu: Trang nghiêm khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Bửu Thanh

Ngày 21/6/2020 (01/5/Canh Tý), ĐĐ. Thích Pháp Chánh trụ trì chùa Bửu Thanh, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, đã tổ chức khóa tu Một ngày an lạc với sự tham dự tu học của đông đảo Phật tử trên địa bàn.

Theo thời khóa ấn định, đạo tràng được sự hướng dẫn của chư Tăng, khai khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú và kinh hành rất trang nghiêm và tịnh lạc. Để chia sẻ những trải nghiệm tu tập cùng đại chúng, ĐĐ. Thích Trí Hạnh – Trụ trì chùa Đông Hải, huyện Hòa Bình đã thuyết giảng bài pháp “Dòng sông sanh tử”.

Đại đức giảng sư chuyển tải bức thông điệp quý giá xoay quanh câu chuyện khúc gỗ trôi trên dòng sông muốn ra được biển lớn phải vượt qua một quá trình đầy trở ngại, thử thách, liên tiếp đối mặt với những tình huống sanh tử. Việc tu tập của quý Phật tử cũng như khúc gỗ ấy, muốn đi đúng hướng, đến được bến giác thì không thể bỏ qua quá trình rèn luyện, trau dồi giới – định – tuệ. Hơn nữa, đại chúng cần nhận thức và vận dụng các pháp môn tu tập, tinh tấn chuyên cần để hoàn thiện bản thân, hóa giải mọi phiền não, giúp thân tâm an lạc.

Trải qua thời pháp thoại, đạo tràng tiếp tục thời khóa niệm Phật, kinh hành trong niềm hỷ lạc. Khóa tu một ngày được khép lại, nhưng tâm thức mỗi người được thấm nhuần nhiều giáo pháp, làm hành trang tịnh lạc khi trở về cuộc sống hiện thực.

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *