Bạc Liêu: Hoà thượng Thích Huệ Trí thăm và cúng dường các Trường hạ trong tỉnh

Nhằm để động viên và sách tấn chư Tăng Ni trong tỉnh nhân mùa An cư kiết hạ, ngày 28/5/2019 (24/4/Kỷ Hợi), HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh, đã dành thời gian đến thăm các Trường hạ tại tỉnh Bạc Liêu đặt tại: Chùa Long Phước, Chùa Bạch Liên, và Chùa Giác Hoa.

Tại mỗi Trường hạ, Hoà thượng đã ân cần thăm hỏi, quan sát các điểm an cư, về điều kiện đảm bảo cho chư Tăng Ni yên tâm tu học. Hoà thượng đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học quý báu, đồng thời có lời sách tấn tới các hành giả phải luôn tinh tấn giữ tâm thiền định, sáng suốt, nghiêm minh giới luật, cố gắng tu tập để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng nội lực.

Với hành giả đồng môn, Hoà thượng nhắc nhở sự đoàn kết hoà hợp, cùng hỗ trợ và giúp nhau tu học suốt trong ba tháng hạ. Đây là thời gian quý báu để mỗi người tự trau dồi giới đức nhằm phát triển đời sống tâm linh, thăng hoa trí tuệ trên lộ trình giải thoát.


Tại mỗi điểm An cư, Hoà thượng đã trao tặng tịnh tài mỗi phần 30 triệu đồng để thể hiện sự quan tâm, tấm lòng thương tưởng và động viên các hành giả An cư.

Đặc biệt, tại Trường hạ Giác Hoa, đúng vào dịp Lễ Huý kỵ lần thứ 68 cố Ni Sư Thích Nữ Diệu Nga và kỷ niệm 100 năm thành lập chùa, ngoài phần tịnh tài cho Ni chúng, Hoà thượng còn trao tặng một phần quà vô cùng ý nghĩa đến chùa Giác Hoa, tán thán công đức của Ni Sư khai sáng, SC. Thích Nữ Nghiêm Thành, cùng môn đồ pháp quyến đã có công noi theo vị Bổn Sư, giữ gìn phát triển chùa Giác Hoa, tiếp tục cống hiến vào sự nghiệp trang nghiêm đạo pháp và dân tộc.

Với sự quan tâm sâu sắc, động viên khích lệ của Hoà thượng Trưởng ban, tin tưởng rằng các Trường hạ sẽ thực hiện đúng thanh quy, tập trung tu tập đoàn kết hoà hợp trong ngôi nhà Chánh pháp.

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *