Bạc Liêu: Cáo phó Thượng tọa Kim Ngọc tân viên tịch

 • Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu;
 • Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh;
 • Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

THƯỢNG TỌA PHÁP HẠNH

Thế Danh: Kim Ngọc

 • Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu;
 • Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu;
 • Trụ trì chùa Giá Rai Mới, phường 1, TX.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 • Do bệnh duyên, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý) tại chùa Giá Rai Mới, phường 1, TX. Giá Rai.
 • Trụ thế: 59 năm
 • Hạ lạp: 39 năm
 • Lễ nhập kim quan vào lúc 10h30, ngày 06/9/2020 (nhằm ngày 19/7/Canh Tý).
 • Kim quan được tôn trí tại chùa Giá Rai Mới, phường 1, TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
 • Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 00, ngày 07/9/2020 (nhằm ngày 20/7/Canh Tý).
 • Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 17 giờ 00, ngày 12/9/2020 (25/7/Canh Tý). Sau đó, phụng tống kim quan trà tỳ tại chùa Giá Rai Mới, phường 1, TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Ban Tổ chức Tang lễ cùng Môn đồ Pháp quyến thành kính cáo phó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *