Bạc Liêu: Thư mời tham dự Đại lễ Vu Lan PL.2566 – DL.2022

z3601383864344_914088858f61bb6414d1e63b80e7210a

CHƯƠNG TRÌNH

Đại lễ Vu Lan PL.2566 – DL.2022

Lễ chính thức lúc 8 giờ ngày 11/7/ Nhâm Dần (DL: 08/8/2022) 

1. Cung thỉnh chư Tôn đức, quý quan khách quang lâm Lễ trường.

2. Niệm Phật cầu gia bị, phút tưởng niệm.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

4. Phát biểu khai mạc của TT Trưởng Ban.

5. Văn nghệ chào mừng (Tháng 7 vu Lan – Ngân Trinh)

6. Cảm niệm về 2 đấng sinh thành.

7. Cài hoa hồng (nhạc Bông hồng cài áo)

8. Tác bạch dâng cúng Pháp y

9. Đạo từ của chư Tôn đức 

10. Nghi thức Vu Lan

11. Dùng cơm thân mật.

                                                           BAN TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.