Bạc Liêu: Khoá lễ khai kinh Dược Sư tại chùa Giác Hoa

Chiều tối ngày 04/11/2021 (30/9/Tân Sửu), tại chùa Giác Hoa, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, nhân ngày Lễ Vía Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Sư Cô Thích Nữ Nghiêm Thành – Trụ trì chùa tổ chức khoá lễ khai kinh Dược Sư tại Đài Dược Sư nơi bổn tự.

Công trình Bảo Điện Dược Sư tại chùa Giác Hoa kể từ lễ đặt đá vào 24/4/2019, đến nay đã được hoàn thiện. Trong suốt thời gian xây dựng, Sư Cô Thích Nữ Nghiêm Thành đã tổ chức nhiều khoá lễ trì kinh Dược Sư, nguyện cầu thành tựu công tác xây dựng Tôn tượng Đức Phật Dược Sư và dịch bệnh tiêu trừ.

Trong tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, chư Ni chùa Giác Hoa cùng chư Tôn đức trang nghiêm tác lễ bạch Phật khai kinh, nhất tâm cầu nguyện Đức Phật Dược Sư gia hộ dịch bệnh sớm qua đi, nhân dân an cư lạc nghiệp và hồi hướng đến pháp giới chúng sinh đồng được lợi lạc.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *