Bạc Liêu: Lễ Dâng Y Kathina tại chùa Buppharam

Trong 02 ngày 03-04/11/2021 (29-30/9/Tân Sửu) chư Tăng và Ban Quản trị chùa Buppharam (chùa Cái Giá Chót), xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi trang nghiêm tổ chức lễ Dâng Y Kathina PL. 2565, với số lượng Phật tử tham dự hạn chế, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh.

Nơi bổn tự thanh tịnh, các nghi thức tụng kinh cầu an, cầu siêu diễn ra dưới sự hướng dẫn của các vị Acha. Quý Phật tử thành kính dâng Y, hướng tâm theo lời thuyết giảng của chư Tăng về ý nghĩa và phước báu của lễ Dâng y, đồng thời khuyến tấn quý Phật tử về lối sống tốt đẹp, tạo thêm năng lượng bình an cho phum sóc.

Chư Tôn đức từ bi thọ nhận Y, chúc phúc cho đồng bào Phật tử, nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ, phum sóc an yên.

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *